Akanakaxa GV Advocacy, Global Voices proyectonkirinakawa, pajina web ukapas utjarakiwa, ukax censhorship ukat libertad de expresión en línea ukanakar chiqancht’atawa.

RSS

Isturyanaka Aka tuqita GV Advocacy Ta Llamayu phaxsi, 2011

Egipto: Yaqha jilat masinakaw Guwirnurux yanapapxi aktiwistanakaru wilaña

khaysa Egipto tuqinxa utjawayiwa mä wayt'awi pantxayaña Servicio de Investigacion y Seguridad del Estado uka tuqita ukhamaraki taripaña irnaqirinakaparu, kunatix ukax mä amtawipakix uka jach'a...