Akanakaxa GV Advocacy, Global Voices proyectonkirinakawa, pajina web ukapas utjarakiwa, ukax censhorship ukat libertad de expresión en línea ukanakar chiqancht’atawa.

RSS

Isturyanaka Aka tuqita GV Advocacy Ta Sata qallta phaxsi, 2011

Venezuela: Jan walt’awiw utji Blogger.com uka tuqir mantañataki

Aka qulläna phaxspachan bloggers venezolanos ukanakax wal arusipxatana khaysa jan walt’awi utjki blogger.com uksar mantañataki. Markachirinakax sapxiw aka jan walt’aw utjatapats yatiyasiw khaysa CANTV tuqiru...