Aka qillqatax Rising Voices ukhamawa, Global Voices ukan amtapa, medios ciudadanos ukar sarantayañampiw ch'amanchi, kawkhanti markachirix akar jan atk ukanakataki

RSS

Isturyanaka Aka tuqita Rising Voices Ta Anata phaxsi, 2018

May may aru sarawtuqit sarantayañäni Tayka arun urup aka 2018 maran amtkasin tayka arunak qillqapxañäni

Payïr chikanchasiwi, 14 urut 21 urukamaw anata phaxsin 2018 maran tayka arunakan qillqas chikancht'asipxasma. Taqiniruw tayka arunakaman qillqapxañamatak jawillt'atapxta.