Isturyanaka Aka tuqita 7 Billion Actions Ta Sata qallta phaxsi, 2011

Zimbabue: Waynanakan jakäwinakap tiyatrump mayjt’ayasa

Boyce Chakax yarawik ukhamarak tuliriwa (actor) pä tunka paqalqun marani payïr jach’a marka Zimbabuetawa. Maymar maratwa, jupax Shakespeare lurawinakatapat ukhamarak chuyma arumpits yatiqirinakar yaticht’i ukhamat...