Isturyanaka Aka tuqita Anuncios Ta anata phaxsi, 2018

May may aru sarawtuqit sarantayañäni Tayka arun urup aka 2018 maran amtkasin tayka arunak qillqapxañäni

Payïr chikanchasiwi, 14 urut 21 urukamaw anata phaxsin 2018 maran tayka arunakan qillqas chikancht'asipxasma. Taqiniruw tayka arunakaman qillqapxañamatak jawillt'atapxta.