Isturyanaka Ta Global Voices Podcast Ta chinuqa phaxsi, 2017

Global Voices Podcast: lurawinakax janiw kujamakitï ukhamakiti

En esta ocasión les llevamos a Paraguay, Irán, Qatar y el Caribe. Ukhamakipanx aka qillqäwinx Paraguay, Irán, Qatar ukhamarak Caribe markanakaruw uñt'ayapxsma.

Podcast “En profundidad”: Bangladesh markan machaq maran may may phunchhäwipa

Janiw phunchäwikikiti, jan ukasti, mä tantachäwiwa nayrar ch’amañchañataki, jan bangladesíes markachirinakar uñisnuquñataki nï payar jaljtayañataki.