· Anata phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Citizen Media Ta Anata phaxsi, 2011

WikiLeaks, 2010 maran qhanañchawinakapa

8 Anata phaxsi 2011

Jan uñjañanak yatiyawinak uñacht'ayawinakax Wikileaks uraqpachan nayrar sarantayatakiskiwa. Akanx mä videowa ukansti Iraki pallapall jiwatanakrak uñacht'ayi; waranqh waranqhyatiyawinakarakiw Afganistan tuqita; waranqh waranqh yatiyawinak Irak ch'axwawaxata; jichhasti251,287n Estados Unidon Embajadanakapan aruskipawinakapa (cables filtrados de las embajadas de los Estados Unidos) . Global Voices tuqix medios ciudadanonakxatx uraqpachat unxtasiwinakapwa uñjawayapxaraktana. Taqi kuna...