Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· jallu qallta phaxsi, 2009

Isturyanaka Aka tuqita Citizen Media Ta jallu qallta phaxsi, 2009

22 jallu qallta phaxsi 2009

Video: Waynanakaxa Uraqpachanwa Mä Ratunakwa Arst’asipxi

Amtawi OneMinutesJr 12 ukhamaraki 20 maranakani waynanakaruxa oraqpachanwa churi jupanakan arst’asiñapataki parlaña, yatiqaña churawinaka jinchu tuqi nayratuqi ukat yatiyañataki qurpa tuqi, laxranaka jayanqirinakaruxa nayrampi uñjaña...

16 jallu qallta phaxsi 2009

Austria: Kunjamsa Markan Markachirinakaxa Jach’a Yatiqañ Utanaka Phicchantawayapxi

Jumax yatiyatati jichhurunakanxa Europa markan walja jach’a yatiqañ utanakan yatiqirinak phuqsutatapxa? Waranqha waranqhanakaw ikirasipki, phayasipki, parlasipki, ukhamaraki phunchhawinaka lurasina jach’a uta tantachasiwina arkatasina qulqichirinakaru yatichañ...

14 jallu qallta phaxsi 2009

Japón: Jan kuna alañ uru, Japun tuqina

Aka urux khaya 1992n maran Canada tuqin Ted Dave jupaw qalltawayatayna, Buy Nothing Day movement [es] aka urusti 60nk markanakarurakiw uraqpachan ch’iqitatawayatayna, Japunax uka taypinkiwa....

11 jallu qallta phaxsi 2009

México: Internetax Apnaqañatakiwa

Mexican Diputadunakax walja yapxatawinakwa impuesto tuqitakix 2010n maratakix yapt’awayapxatayna, Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (IESPS) tuqirusa, 3% internet ukjamarak TV cableninakaru.