· Taypi sata phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Digital Activism Ta Taypi sata phaxsi, 2011

Irán: Urmía qutar qhisphiyañatak qhurut arsusiwinaka

Tabriz ukat Urmia uka callinakanxa walxa jaqinakaw chaxwapxi, aka azerbaijan ukjamarakiw iran markaxa gubirnurux wal mayipxi aka quta urmia ukar yanapañataki. kunatix aka quta wali...

Arabenkir Bloggerunakax Túnez markan tantacht’asipxi

Phaxsüru 3 uru taypisata phaxsin Túnez markan kimsïr jikthaptawiw Arabes Bloggerunakatak qalltasiwayi, uka aruskipawix mä urukinwa. Uka tantachäwix Global Voices, Nawaat ukatx Fundación Heinrich Böll...

Global Voices Mentorshi-par Jichharkipstäwi: Nayrar Sartayirinakar Uñt'am

Mä phaxsi jilatpachaw tunka Global Voices taqi chaq jach'a markanakat Blogger Swarm of Activista-n machaq yanapirinakxamaw nayrar sartayirinakamp irnaqasipkäna ActionAid.