· Mara t'aqa phaxsi, 2015

Isturyanaka Aka tuqita Digital Activism Ta Mara t'aqa phaxsi, 2015

Oriya arun Wikipediax inak yanapt’asiwimpiw 13 mara phuqhi!

Aka proyectox nayrjax virtual ukanx janiw walja ullirinakanikänti, achuqa phaxsin 2015 maranx 808.834 ullirinakaw utxi.

Israel markankir Chef tataw k'añask manqhan mä pizza phayas uñacht'ayi, wawanakar askin uñjañataki

2008 marat jichhakamax Israel markanx tunka suxtan wawaw k'añasku manqhar jaytasin chijir puris jiwapxi. Mayni Chef jupaw markanakar uñt'ayi, jupax k'añasku manqhan mä pizza phayt'asaw...