· llamayu phaxsi, 2017

Isturyanaka Aka tuqita Medio Ambiente Ta llamayu phaxsi, 2017

Isla griega de Quíos uksanx ‘Lalades’, tulipanes panqaranakax walipuniw panqart'aski

Quíos uksan Lalades sutimp uñt'at panqaranakapa.