· Llamayu phaxsi, 2014

Isturyanaka Aka tuqita Ethnicity & Race Ta Llamayu phaxsi, 2014

China markanx estación de trenes ukanx mä explusion ukaw utjawayi: kimsa jiwata ukat walja usuchjatanakaw utjawayi

Khaysa inti jalant China tuqin aka miercoles urux Urumqi trena sayañan utjawayatayna mä phallawiwa. Ukat jiwatanakax kinsaniw uñsti ukjamarus paqalltunk llatukaniw usuchjataraki. Aka trinan sarnaqarinaqax...