Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Isturyanaka Aka tuqita Cine Ta llamayu phaxsi, 2012

27 llamayu phaxsi 2012

India: Wayna tawaqunakax participativo videonak uñstayañ (crear) yatiqapxi

Mä tama tawaq warminak khuyapañan jakasipki ukanakaw videos ukanak apkatañ yatintasipki markapar yanapañataki, khaysa India markana, ukhamarakiw aka jutir waraqatanakx uñist’ayapxani, ukhamat kunjams markapanakarux yanapapxi...

14 llamayu phaxsi 2012

Colombia: Karmata Rua-r Saräwisa

TodoLoQueHay Multimedia web jichhakiw Colombia-t Emberá-Chamí-n mä ch’usasïwit apkati khithinakatï Karmata Rua-mp uñt’ayaskapayax achachilanakapan sutinakapamp uñt’ayasiñ yant’aski.

1 llamayu phaxsi 2012

One Day on Earth: Uraqpachat película colaborativa waraqat uñt'ayapxi

Global Collaborative ukan video waraqat uñt'ayata: One Day on Earth sutini, Día de la Tierra (22 uru qasawi phaxsit 2012 marana) ukar uñanchata. Videox jayllintirinakaru,...