Isturyanaka Aka tuqita Comida Ta Llamayu phaxsi, 2013

Mozambique: Sartañat wakichäwinaka ukatx uraqinak katuntasiñata

Mä llaki taypinw “uraqi katuntasiñax” Africa markanx khuskhat uñjata, plan de sesarrollo económico ukax jan walt’awinakat Mozambique markarux p’arxtayi,ukjamarakiw yaqha markanakarusa.