· anata phaxsi, 2010

Isturyanaka Aka tuqita Libertad de Expresión Ta anata phaxsi, 2010

Global Voicixa Nayrir Payllawi Jan Axsaras Arsuña Google Tuqiruw Mayacht'asi

Chhijllawinakaxa jichhurkamax jist’arataskiwa (29ni diciembre saraqata phaxsita aka 2009 maratpacha) ukanxa Breaking Borders Award [en] (thiyat thiyat sariri payllawinaka) mä machaqa uñkatt’awi aka Google ukhamaraki...