· Anata phaxsi, 2015

Isturyanaka Aka tuqita Governance Ta Anata phaxsi, 2015

Madrid markanx waranqa waranqaniw unxtasipxi

Pablo Iglesias, partido Podemos ukan p’iqinchiripax wasitamp wasitampiw akhamat arst’awayi, “Amuytanwa, ukampirus amuyunakas phuqhaytanwa ”. bsp;