· Mara t'aqa phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Human Rights Ta Mara t'aqa phaxsi, 2011

Irán: Chacha – warmipur axsarañ munasiñxat tamacht’äwi: «taqi chiqankaptwa»

  30 Mara t'aqa phaxsi 2011

17ni llamayu phaxsit aka marat saraqataruxa, mä amtawi uruwa uraqpachana chacha – warmipura axsarañ munasiñxata amasi, walxani iraninakawa amnaqt’awayapxi kamachinakapxat arst’asiñataki, aka internet mä jän chanini churawi tuqi “taqi chiqankaptwa” aka YouTube, Facebook ukatx blogs, tuqinakana uraqpachana chacha – warmipura axsarañ munasiñxata arsusiñataki. Irán markanxa: chacha – warmipura munasiñaxa taripatawa jiwayawimpi.

Perú: Puno markanx aymaranakax wasitatw unxtasiwinakamp sartañatak arsupxi

  9 Mara t'aqa phaxsi 2011

ChhijlläwinaTras una tregua concedida temporalmente para que se pudiesen llevar a cabo las elecciones en la región Puno, los indígenas aymara de esa región han anunciado que retomarán su huelga indefinida, con la que reclaman la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas en Puno por el daño que causan al ecosistema y contaminación de ríos, lagunas y el Lago Titicaca.Tras una tregua concedida temporalmente para que se pudiesen llevar a cabo las elecciones en la región Puno, los indígenas aymara de esa región han anunciado que retomarán su huelga indefinida, con la que reclaman la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas en Puno por el daño que causan al ecosistema y contaminación de ríos, lagunas y el Lago Titicaca.