Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· lapaka phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Human Rights Ta lapaka phaxsi, 2011

30 lapaka phaxsi 2011

China:Jamuqax kunjamas phisqha tunka kimsaqalqun waranqa waranqa wawax jan yäqatak ukwa uñt'ayi

Mä jamuqaxa, mä jisk'a imillax yantintawir jisk'a sullkitap q'ipiritayna ukwa uñacht'ayi, ukax uñt'ayiwa kunjams pata tuqinakanx jisk'a lalanakax jaytanukut uñjasi taqi ukanaka.