Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Isturyanaka Aka tuqita Humanitarian Response Ta achuqa phaxsi, 2015

20 achuqa phaxsi 2015

Gaza – Franja markanx mä qullirix janchit usut wawanakatakiw yatiqañ uta lurañ yänt’i

Gaza - Franja markanx mä qulliriw janchit usut wawanakatak mä yatiqañ uta lurañ yant’i.

19 achuqa phaxsi 2015

Madagascar markax uman apatawa, jilïr ipiripax janiw jank'as yanapt'kiti

Madagascar markanx umaw aynacht'ayawayi. Markachirinakax redes sociales uksanw jamuqanak uñt'ayapxi.