· Chinuqa phaxsi, 2014

Isturyanaka Aka tuqita Ideas Ta Chinuqa phaxsi, 2014

Aka qillqat ullart

Aski yatiyawinakampit qalltapxtana?

30 Chinuqa phaxsi 2014

Global Voices ukax yapxatawayaniw “aski yatiyawinakampi” ma solución yatiyawinakar churasa. Siti yanqha yatiyawinakax llakisiytam, jumax munasmati turkakipawinak lurapxa aka maranxa.