· qasäwi phaxsi, 2020

Isturyanaka Aka tuqita Relaciones Internacionales Ta qasäwi phaxsi, 2020

Uraqpachan COVID-19 usun jilxatatapatx China markanx warwijunak lurapxi

Kunjamatï uraqpachan warwijunaka ukat yaqha productos médicos munaskï ukarjamax China markan fabricanakapax lurañ qallantawayi ukhamat yaqha markanakar aljañatak apayañataki.