· Lakan phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Musica Ta Lakan phaxsi, 2011

Colombia: Joe Arroyo jayllint’iriw jiwawayxi

  24 Lakan phaxsi 2011

Álvaro José Arroyo González jayllintir colombianuxa, Joe Arroyo ukham uñt'atax Barranquilla markan 26ni uru willka kuti phaxsin 07:45 alwa pachar jiwawayjatana. Twitter, blogs ukanw uka yatiyawitx p'arxtawinakax uñjasi.