· Lakan phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Política Ta Lakan phaxsi, 2011

Libia: Qamirinakan nayra pach aski amtkay jamuqanakapa

Sirujan humanistux britanku- libiu markankiriwa, kunatix aka Amal Al Leebiel ukat mä seudónimux qilqt'awayi, llakisitaw uñjasi, ukatx nayra phutunak tuwitir ukar uñt'awayi, kunatix aka Libia...

Puerto Rico: Tormenta tropical Irene ukax jallu purintäwimpiw jan walt’äwinak jaytjawayi

Tormenta tropical Irene ukax 21ni llumpaqa phaxsinx Puerto Rico uraqiruw purintawayi, thaya wayramp jallump markpachar jan walt’ayasa. Akax Estados Unidos markan willka jalsu tuqir jan...

Brasil: Yatichirinakax aski payllaw utjañapatakiw qhurut arsusipxi

Siria: Tanques sat illapt'ir k'añaskunakax Hama markaruw Ramadán uru purikpan mantapxi

Ramadán jak’axa, Hama markar pallapallanakaw mantapxi, yatiyawinx siw, mä pusi tunka jaqinak jiwayas niya tunka mayani arumirj uras saraqkipan samarañ uru, kimsa tunka urunak saraqkipan...