Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· lakan phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Política Ta lakan phaxsi, 2011

31 lakan phaxsi 2011

Libia: Qamirinakan nayra pach aski amtkay jamuqanakapa

Sirujan humanistux britanku- libiu markankiriwa, kunatix aka Amal Al Leebiel ukat mä seudónimux qilqt'awayi, llakisitaw uñjasi, ukatx nayra phutunak tuwitir ukar uñt'awayi, kunatix aka Libia...

28 lakan phaxsi 2011

Puerto Rico: Tormenta tropical Irene ukax jallu purintäwimpiw jan walt’äwinak jaytjawayi

Tormenta tropical Irene ukax 21ni llumpaqa phaxsinx Puerto Rico uraqiruw purintawayi, thaya wayramp jallump markpachar jan walt’ayasa. Akax Estados Unidos markan willka jalsu tuqir jan...

12 lakan phaxsi 2011

Siria: Tanques sat illapt'ir k'añaskunakax Hama markaruw Ramadán uru purikpan mantapxi

Ramadán jak’axa, Hama markar pallapallanakaw mantapxi, yatiyawinx siw, mä pusi tunka jaqinak jiwayas niya tunka mayani arumirj uras saraqkipan samarañ uru, kimsa tunka urunak saraqkipan...