Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· qasäwi phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Protesta Ta qasäwi phaxsi, 2011

28 qasäwi phaxsi 2011

México: ¿Sartasiwix nuwasiñ tuqitat jan ukax Gubierno tuqitacha?

Waranqa Mixikanunakaw ukhams yaqha markanakans sartasipxana suxta llamayu pä waranq tunka mayani maranx .yaqhipax sartasipxanwa jaqi jiwayir tuqi, yaqhipax gobirnu tuqirakis.

19 qasäwi phaxsi 2011

Boliviamp EE.UU. markampix inal mama akhulliwxatwa uñch'ukisiñankapxi

Naciones Unidas yanqha qullanakxat Narcóticas satak ukan khä 1961ni maranx janiw satañapaw inal mama akhulliwix sasaw satayna. Boliviax uka Naciones Unidan amtaparux janiw iyawsatakaspati sasaw...

13 qasäwi phaxsi 2011

Colombia: Nayrapachanakatpach jakasirinakax manq'añ tuqit uñakipapxi

Colombia jach'a suyu pata markanakan jakasirinakax manq'añanak utjañap tuqit ch'axwañ qalltawayapxatayna. Taninirusa jiwaspachp achuyatanak manq'apxañasaw sasaw aptayawayapxatayna, ukjamarak wali jan wali kamachinak tuq arsusiwayapxatayna, juk'ampisa...

3 qasäwi phaxsi 2011

Camerún: Palla Pallanakax Markachirinakaruw Jan Wali Usuchnuqawapxi

Camerun markan mä qawqh ch’uxñachir jaqinakaw unxtasiñatak ch’amacht’awapxatayna, [en ] pä tunk kimsan ur saraqkipan achuqa phaxsita, 2011, kunjamakitix jupanakax mark irpir jaqunukuñ munapxatana. Ukampirus...