Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· chinuqa phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Protesta Ta chinuqa phaxsi, 2012

31 chinuqa phaxsi 2012

¡México markaxa, Sartxiwa! Artistanakax mayacht'atapxiwa

Aka qhipa maranakan México markan wila wartaw uñjasiwayk ukax artistanakar ukatx yatiyañ utanakaruw sartañatak ch'amanchayawayi.

9 chinuqa phaxsi 2012

Egipto: Khaled Said kullakar mä amt’asiwi jan ñanqhachaw utjañapataki

Khaled Said revolución egipcia uka ajanump amtatawa. Qilqatanakapa, jaylliwinakapaxa jakaskaspas ukham uñacht'ayi.