Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· taypi sata phaxsi, 2015

Isturyanaka Aka tuqita Protesta Ta taypi sata phaxsi, 2015

6 taypi sata phaxsi 2015

Hong Kong uksanx jayllintirinakax “jan ist'añ jaylliw” apnaqäwit unxtasipxi

"Hong Kong uksan jaqinakax wawanakan derechunakap arxatapxañapawa. Nayrjax jallintañ yänak estación ukar apañax iyawasatanwa. Kunats jichhax jan iyawsatapacha?