Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· llamayu phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Tecnología Ta llamayu phaxsi, 2011

30 llamayu phaxsi 2011

Egipto: Yaqha jilat masinakaw Guwirnurux yanapapxi aktiwistanakaru wilaña

GV Advocacy

khaysa Egipto tuqinxa utjawayiwa mä wayt'awi pantxayaña Servicio de Investigacion y Seguridad del Estado uka tuqita ukhamaraki taripaña irnaqirinakaparu, kunatix ukax mä amtawipakix uka jach'a...