· anata phaxsi, 2015

Isturyanaka Aka tuqita Viajes Ta anata phaxsi, 2015

Cebu markan bisaya arun phisqha aru jilpach arst’ata

Filipinas uksanx ingles arutwa arst’asipxi, ukampirus maynix yaqha arunakax arst’atak ukxatx janiw yatkiti.