· Sata qallta phaxsi, 2011

Isturyanaka Aka tuqita Juventud Ta Sata qallta phaxsi, 2011

Bolivia: Jisk'a imill yuqall wawanakax mä tamwa utt'ayasipxi

Bolivia markanx kunayman qutuchawinakaw jiltawayi, ukat yaqhax utjiwa wawanaka. Bloguerunaka, ukahamarak yatiyirinakas akxatwa wal arusipxi.

Zimbabue: Waynanakan jakäwinakap tiyatrump mayjt’ayasa

Boyce Chakax yarawik ukhamarak tuliriwa (actor) pä tunka paqalqun marani payïr jach’a marka Zimbabuetawa. Maymar maratwa, jupax Shakespeare lurawinakatapat ukhamarak chuyma arumpits yatiqirinakar yaticht’i ukhamat...