Isturyanaka Aka tuqita Santa Lucía

Sta. Lucía: Jan kuna jan walt'äwinakan uraq khathattäwi

Repeating Islands [en] ukax  Sta. Lucía ukan wasur uraq khathatiwit uñt'ayi, uka khathattawix 5.3 (grados en la escala de Richter) ukjaruw puritayna.