Isturyanaka Aka tuqita Mongolia

Jan Pisin jakaw juk'amp utjañapatakix machaq thakhinak (métodos) thaqhasipki

Naciones Unidas (ODM) ukatakix nayrar sarnaqañatakix lurañ amtanakax 2015 uka naratakiwa, ukat uka maratakix jan juk’amp pisin jakaw utjañapatakix Organizaciones ukanakax walpin aka lurañ amtäwitakix...

One Day on Earth: Uraqpachat película colaborativa waraqat uñt'ayapxi

Global Collaborative ukan video waraqat uñt'ayata: One Day on Earth sutini, Día de la Tierra (22 uru qasawi phaxsit 2012 marana) ukar uñanchata. Videox jayllintirinakaru,...

Video: Waynanakaxa Uraqpachanwa Mä Ratunakwa Arst’asipxi

Amtawi OneMinutesJr 12 ukhamaraki 20 maranakani waynanakaruxa oraqpachanwa churi jupanakan arst’asiñapataki parlaña, yatiqaña churawinaka jinchu tuqi nayratuqi ukat yatiyañataki qurpa tuqi, laxranaka jayanqirinakaruxa nayrampi uñjaña...

Mongolia coverturasxata

Монгол Улс