· Mara t'aqa phaxsi, 2013

Isturyanaka Aka tuqita China Ta Mara t'aqa phaxsi, 2013

China markanx gripe caribeña ukham sutinchat usuw uñstawayi

Chhaxi usu aviar ukax Trinidad ukat Tobago uksan qalltawayi, kunatix mä jan wal yatiyäwiw China tuqit puriniwayi ukampis Haíti uksar puriwayarakiwa. China markan irnaqirix Trinidad...

China-x Anqaxankir Yatiyirinakar Jawillt’asaw “Medios de Comunicación” ukanakar Tuwi

China yatiyirinakan p'iqt'iripax anqaxankirinakampitak akankir yatiyirinakampitakix mä kamachiw utjan sasaw arsuwayi. 2013 maran qasaw phaxsin 16 ur saraqataruw Prinsas Puwlikasyunas Rayrus Sinis ukat Tiliwisyunas apnaqirix...