Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Isturyanaka Aka tuqita Hong Kong (China)

31 taypi sata phaxsi 2016

Hong Kong markanx qamañ utanakax jisk'akiw uñnaqxi

The Bridge

Hong Kong markan utanakax jisk'aruw tukuski ukhamipanx chaninakapas wali jilapuniwa.

6 taypi sata phaxsi 2015

Hong Kong uksanx jayllintirinakax “jan ist'añ jaylliw” apnaqäwit unxtasipxi

"Hong Kong uksan jaqinakax wawanakan derechunakap arxatapxañapawa. Nayrjax jallintañ yänak estación ukar apañax iyawasatanwa. Kunats jichhax jan iyawsatapacha?

24 lakan phaxsi 2015

Web de Chinglish hongkonesa Internet uksan atipt'i

Jackie Chan juparjam arroz ukax apsuñawa ? uñt'ayatapachati?

1 lakan phaxsi 2012

Hong Kong: Waranqanakaw ‘Educación Nacional-tuq’ Arusipxi

Aka urunakax Escuela primaria-n currículo de controversia machaq “red-ax” amtayaskakiwa, ukat amtayir yatiqirimpiw awki taykanakax mayachasipxi, ukjarux aka sata phaxsin yatichirinakax jilïr irpirin ‘currículo’ uka...