· Jallu qallta phaxsi, 2009

Isturyanaka Aka tuqita Japón Ta Jallu qallta phaxsi, 2009

Japón: Jan kuna alañ uru, Japun tuqina

Aka urux khaya 1992n maran Canada tuqin Ted Dave jupaw qalltawayatayna, Buy Nothing Day movement [es] aka urusti 60nk markanakarurakiw uraqpachan ch’iqitatawayatayna, Japunax uka taypinkiwa....