Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· llamayu phaxsi, 2016

Isturyanaka Aka tuqita Japón Ta llamayu phaxsi, 2016

24 llamayu phaxsi 2016

Japonesa de Youtube uksan wali uñt'atar uñt'apxañäni

YouTube uksan wali uñt'atax khitisa? khitits ist'axa ? Akanw mä uñacht'äwix utji: Japón markan jakasiriwa.

23 llamayu phaxsi 2016

Satélite de Google jamuqanakax Japón markan uraq khatattaw utjkan ukanak uñacht’ayi

49 jaqiw utanakan allxatatapatx jiwapxi, waranqaniw jan walt'ayat jikxatasipxaraki.