· Sata qallta phaxsi, 2018

Isturyanaka Aka tuqita Japón Ta Sata qallta phaxsi, 2018

Japón markan expendedoras makinanakapaw kutt'ani — jichha mänx pizza-nakamp crepe-nakampi

Japón markanx sapa 23 jaqitakiw expendedoras makinanakax utji akjamat uñstaskiwa.