Isturyanaka Aka tuqita Myanmar (Birmania) Ta Llamayu phaxsi, 2016

Niño-x Myanmar marka uraqiruw jan walt'ayi

Marka jak’an qutapax pä phaxsiw umax wañsutaxi. Maymarax uka umax achuqa phaxsikamaw utjaskäna".