Isturyanaka Aka tuqita Filipinas Ta Anata phaxsi, 2016

Saminchat jamuqanakax Manila markax Segunda Guerra Mundial ukatx kunjamas qhiparxatayn taqi ukanak uñt'ayi

«100,000 filipinuw jiwapxi, Jilïr marka irpirin utanakapax laqayar tukutaw jiqhatasipxi ukat Manila markax janiw Perla del Orienten ukhamakxiti.