Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

· llamayu phaxsi, 2016

Isturyanaka Aka tuqita Asia Oriental Ta llamayu phaxsi, 2016

24 llamayu phaxsi 2016

Japonesa de Youtube uksan wali uñt'atar uñt'apxañäni

YouTube uksan wali uñt'atax khitisa? khitits ist'axa ? Akanw mä uñacht'äwix utji: Japón markan jakasiriwa.

23 llamayu phaxsi 2016

Satélite de Google jamuqanakax Japón markan uraq khatattaw utjkan ukanak uñacht’ayi

49 jaqiw utanakan allxatatapatx jiwapxi, waranqaniw jan walt'ayat jikxatasipxaraki.

20 llamayu phaxsi 2016

Niño-x Myanmar marka uraqiruw jan walt'ayi

Marka jak’an qutapax pä phaxsiw umax wañsutaxi. Maymarax uka umax achuqa phaxsikamaw utjaskäna".