· Achuqa phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Brasil Ta Achuqa phaxsi, 2012

Brasil: Mayni siria markat sarxir 93n maran kullakan sarnaqäwipa

  30 Achuqa phaxsi 2012

‘Sito Badia’, ‘Badia jach’a mama’ ukjam allchhinakapax árabe arunxa sutiyapxatayna- Hwash jisk’a markan Homs provincian yuritayna, Siria markatx inti jalantat uksankiwa. Wilamasipampix 80n maraw Brasil markankxapxatayna, kunapachati jupax tunka kimsan marnit ika markar sarxatayna. Akax nayrïr uru sarnaqäwipat ukat jaqha árabenakat Brasil markat ukat América Latina markat sarxapxi ukatw uñt’ayi.

Ibero-americano blogueo atipt'asiwix q'axull wayn tawaqunakaruw jawillt'i «¿Kunsa ullaraskta?» ukham jiskt'ampi

  10 Achuqa phaxsi 2012

Organización de Estados Iberoamericanos ukax 12 maranit 15 marankam q'axull wayn tawaqunakaruw blogueo sobre lectura sutinchat mä atipt'asiwir jawillt'i. 31ni uru llamayu (mayo) phaxsit 2012n maranaw qilqantayasiña, ukat juradox 31n uru willka kuti phaxsikamaw post qilqatanakx uñakipani. Sapa markat atipt'irix mä ipad ukwa katuqani. Aka sitio web oficial ukar mantam...