· Sata qallta phaxsi, 2013

Isturyanaka Aka tuqita Cuba Ta Sata qallta phaxsi, 2013

Pusi patak qullirinakaw Brasil markar purintapxi

  29 Sata qallta phaxsi 2013

David Oliveira de Souza, qulliri yatichiri khaya Instituto de Investigacion del Hospital Sirio Libanes, mä carta abierta pusi waranq qullirinakatak Brasil markar purinirakat apayawayi, kawkiritix aka jichha maran tukuy phaxsin pusi waranq Galenos qullirinakaw Brasil markarupuripxañapana. Paula akjam saw diario Folha qillqkatawayatayna: Bienvenido, médicos cubanos. Ustedes serán muy importantes para...