Isturyanaka Aka tuqita Cuba Ta achuqa phaxsi, 2014

Cuba markanxa, (estatales) ukan irnaqirinakan payllawipax 15 (dólares mensuales) ukha ch’uxña qulqinakaruw chanipax makhatti

Cuba markanxa, (estatales) ukan irnaqirinakan payllawipax 15 (dólares mensuales) ukha ch’uxña qulqinakaruw chanipax makhatti.