Isturyanaka Aka tuqita Ecuador Ta Anata phaxsi, 2013

Ecuador: Mitin Pólitico ukan atentado utjayäwi

  6 Anata phaxsi 2013

Phaxsüru aruma, pusi uru saraqkipan anata phaxsita, 2013 maranxa, Quinindé ukanxa, Esmeraldas suyunxa, Rafael Correa irpiri arst’asiw taypinx mä chachaw walja jaqinakar kuchillump jununtaway, pä markachirinakaru jiwayas ukhamarak pusir usuchjat jaytasa.