Isturyanaka Aka tuqita Ecuador Ta Anata phaxsi, 2013

Ecuador: Mitin Pólitico ukan atentado utjayäwi

Phaxsüru aruma, pusi uru saraqkipan anata phaxsita, 2013 maranxa, Quinindé ukanxa, Esmeraldas suyunxa, Rafael Correa irpiri arst’asiw taypinx mä chachaw walja jaqinakar kuchillump jununtaway, pä...