· jallu qallta phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Perú Ta jallu qallta phaxsi, 2012

GV Aymarax VIII Congreso Internacional de Cultura y Lengua Aymara ukan chikancht'asiniwayi

6, 7 ukat 8 uru jallu qallta phaxsit 2012 maranx Iquique, Chile markanw VIII Congreso Internacional de Lengua y Cultura Aymara “Taxpachan Aymar Arusipxañani” uka...