· Taypi sata phaxsi, 2015

Isturyanaka Aka tuqita Perú Ta Taypi sata phaxsi, 2015

Sinfonía por el Perú ukax wawanakaruw jaylliwtuq yaticht'i

"Jaylliwix jiwasan utjiris juk'amp jach'anchañatakiwa", Sinfonía por el Perú ukax pisin jakasir wawanakar waynanakar yanapt'añatakiwa,