· Achuqa phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Venezuela Ta Achuqa phaxsi, 2012

Venezuela: Irpirin k'umar jakäwipat mayj mayja yatiyäwinakax yatisiskakiwa

Venezuela markanx yatiyäwinakax walt’ataw ist'asi, Marka Irpirin Hugo Chávez Cáncer usump usutatapatx nayra phaxsit arst’awinak arjäwinakax janiw sayt’kiti.

Ibero-americano blogueo atipt'asiwix q'axull wayn tawaqunakaruw jawillt'i “¿Kunsa ullaraskta?” ukham jiskt'ampi

Organización de Estados Iberoamericanos ukax 12 maranit 15 marankam q'axull wayn tawaqunakaruw blogueo sobre lectura sutinchat mä atipt'asiwir jawillt'i. 31ni uru llamayu (mayo) phaxsit 2012n...