· Anata phaxsi, 2010

Isturyanaka Aka tuqita Latin America Ta Anata phaxsi, 2010

Uraq Khatati aka 1972ni Marana Nicaragua Markana

  3 Anata phaxsi 2010

Aka 23n diciembre saraqatata aka 1972n maranxa, mä wali Chaman 6.2 uraq khathatiw tukjawäyi aka Managua, Nicaragua, markana [es], 5.000 jaqinakar jiwayasina, 20,000 jaqinakar usuchjasina ukhamaraki 250,000 jaqinakar jan utan uñjasiyasa. Aka qillqt’ir Blogger Nicaragüense Homero jaqixa jisk’a lalaskänwa khaya maranxa, jupax amtasiskiwa kunjamsa aka uraq khathatix tukjawayi uka, ukatwa jupax qillt’aw tuqiwa uñicht’ayawayi qhipiri amtachinunakapanxa [es] aka blog tuqi sutinchata ventana de Homero.