Isturyanaka Aka tuqita Israel

Israel markankir Chef tataw k'añask manqhan mä pizza phayas uñacht'ayi, wawanakar askin uñjañataki

2008 marat jichhakamax Israel markanx tunka suxtan wawaw k'añasku manqhar jaytasin chijir puris jiwapxi. Mayni Chef jupaw markanakar uñt'ayi, jupax k'añasku manqhan mä pizza phayt'asaw...

«Gaza markanx bombanakax jallur uñtataw waraqtäna»

Gazan markachirinakax arumpachaw uñaqasipkäna. Israel markan markachirinakax Palestina thiyar bombamp churt’asipkäna. Ukatxa, paypachaniw, Gazamp Israelamp, ninamp churt’asipxäna. Militaranakan p’iqinchiripax Gaza markan Hamás satawa. Kunawsatix masürunx...

Israel: Uraqit Ninamp Chhullunkhimpi

Juyphi pachan jallu purintatapa, 31 jallu qallta 2010 maranx wali thaya wayramp jallump khunumpix Israel markpacharuw jan walt’awaykiti. Alayanx (norte) Hermon khunu qullux pä tunka...