Isturyanaka Aka tuqita Yemen Ta Sata qallta phaxsi, 2011

Yemen: Mä jan walt'awit wayra tuqi uñacht'ayäwi

Twitter tuqiw wayra tuq uka jan walt'awix uñjasi, Saná markana yemení ukana. Pallapallanakax unxtasirinakatakiw nin naqtayapxi 22 usuchjatanakaw jichhakamax utji. Ukax jan walt'awix wayra tuqiw...